CSR

CSR – Linntours arbete med hållbarhet

Linntours sätter hållbarhet i första rummet. Det gör vi bland annat genom att:

  • I första hand åka kollektivt. Vi uppmuntrar även våra kunder att använda kollektivtrafiken för att ta sig till våra samlingsplatser. När vi inte kan åka kollektivt förordar vi cykel, till fots eller användandet av miljöbil.
  • Anlita lokala matleverantörer, där så stor del som möjligt ska vara ekologiskt och vegetariskt.
  • Samarbeta med andra lokala leverantörer för att stärka lokalsamhället.
  • Ta hand om det skräp våra grupper producerar och källsorterar det.

Vår produkt går ut på att vistas i och uppleva naturen. För att kunna göra det både idag och i framtiden behöver vi ta hand om och bevara vår natur. Detta pratar vi om med våra grupper. När vi har utländska gäster, lägger vi mycket fokus på Allemansrätten. Dess möjligheter och dess skyldigheter.